Kentsel dönüşüm, neyi neye dönüştürmeyi amaçlıyor?

Kent Konseylerinin Oluşumu

Kent konseyleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, varsa üniversiteler, ilgili sivil toplum örgütleri, siyasal partiler, kamu kurum ve...

Page 9 of 9 1 8 9