PROF. DR. RUŞEN KELEŞ

PROF. DR. RUŞEN KELEŞ

PROF. DR. RUŞEN KELEŞ
1954’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1957’de Siyasal Bilgiler Fakültesi ile New York Üniversitesi arasındaki işbirliği çerçevesinde ABD’ye gönderildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde doktora tezi üzerinde çalıştı. 1965’te doçent oldu. Beş yıl süresince Mahalli İdareler Tatbikatı Derslerini ve doktora düzeyinde de Bölge Planlaması Derslerini yürüttü. 1968–70 yıllarını, konuk öğretim üyesi olarak California Üniversitesi’nin UCLA ve Berkeley kampuslarında Institute of Public Affairs ve Department of City and Regional Planning’de (kent ve bölge planlaması fakülteleri) geçirdi. 1971’de SBF Dekanlığı’na seçildi. 1976-1977 akademik yılını, Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde konuk öğretim üyesi olarak geçirdi. 1981’de Japon Vakfı’nın çağrılısı olarak, Tokyo’da, International Christian University Institute of Social Sciences’te (Toplum Bilimleri Enstitüsü) dersler ve konferanslar verdi. 1993 yılında Abdi İpekçi Özel Barış Ödülü’nü Dr. Agni Vlavainos Arvanitis ile paylaştı. Aynı yıl, Japon İmparatorluğu Altın Işıklar Nişanı ile ödüllendirildi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.