PROF. DR. DOĞAN KUBAN

2 Yazılar0 YORUMLAR
PROF. DR. DOĞAN KUBAN 1949’da İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik kariyerine İTÜ Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak başladı. 1962-63'te Michigan Üniversitesi İslam Sanatı Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1963-64’te Harvard Fellow'u olarak Washington'da Dumbarton Oaks Bizans Araştırmaları Merkezi’nde Anadolu Bizans Mimarisi üzerine çalıştı. 1965'te profesör oldu. 1967'den sonra Michigan ve Minnesota Üniversitelerinde İslam Sanatı ve Mimarisi, 1980-81'de MIT’de misafir Ağa Han profesörü olarak İslam Mimarisi Tarihi dersleri verdi. 1975'te Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nü kurdu ve başkanlığını yürüttü. İTÜ’de Mimarlık Tarihi ve Restorasyon kürsüleri başkanlığı (1958-1993) ve Mimarlık Fakültesi dekanlığı yaptı (1974-77). 1978-83 arasında Ağa Han Mimarlık Ödülü yürütme komitesinde çalıştı. 1968-1983 yılları arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyesi (1981-83'de başkan yardımcısı) oldu. Kültür Bakanlığı, Mimarlar Odası ve TÜBİTAK’tan hizmet ödülleri aldı. 1994 yılında American Institute of Architects'e yabancı şeref üyesi seçildi.

TOP AUTHORS

109 Yazılar3 YORUMLAR
2 Yazılar0 YORUMLAR
1 Yazılar0 YORUMLAR
2023 Yazılar0 YORUMLAR
4113 Yazılar0 YORUMLAR
3 Yazılar0 YORUMLAR
1559 Yazılar0 YORUMLAR
2 Yazılar0 YORUMLAR
2 Yazılar0 YORUMLAR
7 Yazılar0 YORUMLAR
56 Yazılar0 YORUMLAR
0 Yazılar0 YORUMLAR
1 Yazılar0 YORUMLAR
30 Yazılar0 YORUMLAR
33 Yazılar0 YORUMLAR

Most Read