Ana SayfaGüzel Bir TürkiyeGüzel bir Türkiye için

Güzel bir Türkiye için

Güzel bir Türkiye
Güzel bir Türkiye

Güzel Bir Türkiye ; Kuşku duymadığım bir şey varsa, o da on yıldan uzun bir süre önce yayın yaşamına büyük bir iyi niyetle başlamış olan ÖzelKalem Dergisi’nin başta gelen özleminin ‘ Güzel Bir Türkiye ’ olduğu gerçeğidir.

Güzel bir Türkiye insanımızın yaşamaktan sonsuz bir zevk aldığı bir Türkiye’dir.

Güzel, temiz, bakımlı ve düzenli bir Türkiye, hiç kuşku yok ki sokakları, caddeleri, yolları, binaları, köyleri, parkları, her köşesi tertemiz olan, insanımızın yaşamaktan sonsuz bir zevk aldığı bir Türkiye’dir. Kentlerimizin ve kasabalarımızın yönetilmesi görevi kendilerine bırakılmış olan belediyecilerimizin bu uğurda ellerinden gelen çabayı harcamaktan çekinmeyecekleri açıktır. Dergimizde yayımlanan yazılarda, yapılan söyleşilerde, gezip gördüğümüz yerlerde gözümüze çarpanlar bu konudaki iyimserliğimizi çoğu kez artıran örneklerle doludur.

Ne var ki çağdaş batı ülkelerinin kentlerini ve kırsal yörelerini gezme fırsatı buldukça, doğanın, kültürün ve tarihin onlara bahşetmiş olduğu değerlerin ne denli iyi korunmuş olduğuna yakından tanık oluyor ve ülkemizle yaptığımız karşılaştırmalardan ister istemez ferahlık duyamıyoruz. Bu olumsuz durumun sorumluluğunu toplumun tek bir kesimine yüklemek haksızlık olur. Kent ve çevre kirliliğine ilişkin sorunların büyük boyutlara varmasında kaynak sıkıntılarının önemli bir payı olduğunu yadsımaya olanak yok elbette.  Ancak unutmamalıyız ki sorumluluk ve bu olumsuzluk salt kaynak yetersizliğine yüklenemez. Kentlilik bilinci ve çevre duyarlılığı gibi ancak eğitimle ve kültürle yoğrulduğu takdirde Türkiye’yi daha da güzelleştirebilecek davranış kalıplarını, yeterince geliştirebildiğimiz söylenemez. Kentte yaşamakta olduğu halde henüz kentlileşememiş kitlelerle Türkiye nasıl güzelleştirebilir?

Bu önemli eksiğimizi, yalnız yerel yönetimlerde görev almış olanlarda değil, yönetim sisteminin bütün basamaklarında görev yapanlarda, sivil örgütlenmelerde, kimi meslek kuruluşlarının, bir bölüm medyanın, üniversitelerin duyarsızlıklarında ve daha da önemlisi halkın kendisinde de açıkça görüyoruz. Çevre Yasası’nda yapılan son değişiklikler arasında gündeme gelen hatta uygulanmasına da yavaş yavaş başlanan ‘radyo ve TV kanallarında haftanın belli saatlerinde çevre için eğitici programlar yayımlama zorunluluğu’, bu eksiğimizi gidermek için yeterli değildir. Her türlü örgün ve yaygın eğitim araçlarından yoğun bir biçimde yararlanmayı gündemimize almalıyız. Kentli olma durumunu, o kentte taşınmaz mal edinme hatta kimi görev yerlerini de ‘rant’ yaratmanın ve rantın paylaşımdan pay almanın bir aracı olarak görme alışkanlığına ancak gerçek anlamda kenttaş ve yurttaş olmakla son verilebilir.

 

Uluslararası hukuk belgelerindeki yerini koruyan ‘halk katılımı’, halkın hangi süreçlere, nasıl ve hangi amaçlarla katıldığı, katılmakta olduğu ve katılmak istediği gibi sorularla yakından ilgilidir. Bu süreçlerdeki değişiklikleri kuşkusuz küreselleşme olgusunun olumsuz rüzgarları da derinden etkilemektedir.

 

Üzerinde durulmasında yarar olabilecek bir nokta da kentlerimizin ve çevremizin sahip olduğu değerlerin gereğince korunması gibi konuların, ülkenin genel anlamdaki ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal sorunlarından kopuk ve bağımsız olarak ele alınamayacağı gerçeğidir. ‘Güzel Türkiye’ için atılacak bütün adımların bir bütünsellik anlayışı içinde değerlendirilmesi şarttır. Güzel Türkiye’yi atalarımızdan mirası olarak değil, gelecek kuşaklardan ödünç olarak aldığımızı aklımızdan çıkarmamak zorundayız. Özelkalem Dergisi’nin ve E’pr Yerel Yönetim Ajansı’nın bu alandaki yorulmaz çabalarını takdirle karşılıyorum

Prof. Dr. Ruşen Keleş

Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi

Özelkalem Dergisi Seçici Kurul Başkanı

 

 

Erengül Bilenser Güzel Bir Türkiye Proje Tasarım ve Yöneticisi

Güzel Bir Türkiye Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ruşen Keleş

Prof. DR. Doğan Kuban

Dr. Yük. Mühendis Doğan Hasol

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu

Prof. Dr. Mete Tapan

Prof. Dr. Önder Küçükerman

Prof. Dr. Handan Türkoğlu

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Büyükcivelek

#güzelbirtürkiye

#güzelbirtürkiyemümkün

 

 

BENZER HABERLER

Yanıtla

Lütfen yorumunuzu yazınız
Adınızı giriniz

En popüler Haberler

Son Yorumlar

Abdullah ŞENER Açık Kent yazıncısı olmak
Abdullah sahlebci Açık Origami ile kağıttan mucizeler
Araç çubuğuna atla