Çalışanların eğitimine büyük önem veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda daire başkanlıklarından katılan personellere her ay yeni eğitimler veriyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’ ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın organize ettiği “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim verildi.

Belediye İŞKUR personellerine verilen “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimini eğitimci Ömer Kaya ile hekim Harun Yıldaz tarafından verildi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17’nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’nde kısaca şu konulara yer verildi:

“Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın, yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma.”

Eğitimde ayrıca sağlık konularına da yer verildi. Sağlık konusunda ise “Meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilkyardım” gibi konular paylaşıldı.
buyuk-de487db7a08250a136f9-31-10-2016083045

Facebook Yorumları
İnceleyin:  BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA!