Ana SayfaGündemKoray Gayrimenkul'de nakit sermaye artırımı

Koray Gayrimenkul'de nakit sermaye artırımı

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’de nakit sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

”Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, şirketin 500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 240.000.000 TL (yüzde 600 oranında) artırılarak 280.000.000 TL’ye çıkarılmasına, artırılan 240.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payların tamamının (B) grubu hamiline yazılı olarak ve borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına,
mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına,
sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulunun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş’nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, yapılacak nakit sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşan fiyattan satılmasına, Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek işlemleri takiben Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına, nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, sermaye artırımı sürecinin başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş’den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Orhun Kartal’ın münferiden veya Murat Oktay ile Erdal Karagül’ün müştereken yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

BENZER HABERLER

Yanıtla

Lütfen yorumunuzu yazınız
Adınızı giriniz

En popüler Haberler

Son Yorumlar

Abdullah ŞENER Açık Kent yazıncısı olmak
Abdullah sahlebci Açık Origami ile kağıttan mucizeler
Araç çubuğuna atla