Elazığ Belediyesi’nce kurulan çöp gazından elektrik üretim santralinde günlük 10 bin
haneye yetecek enerji üretiliyor.

elazig2Daha temiz bir çevre ve çöp sahalarındaki metan gazı salınımının önüne geçmek için seferberlik başlatan belediye, il merkezi ve ilçeleri ile Tunceli’nin Pertek, Hozat ve Çemişgezek ilçelerinden gelen evsel atıkları işleyerek Çöteli Katı Atık Depolama Sahası’nda elektrik enerjisine dönüştürüyor. Tesiste 2016 yılında atıkların işlenmesiyle üretimi gerçekleştirilen yaklaşık 15 milyon kilovat elektrik enerjisi, ulusal sisteme verildi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yaptığı açıklamada, gelişmiş ülkelerde çevre
kaygılarıyla doğan bu tesislerin, enerji arz güvenliğine katkı sağladığı gibi metan gazı
salınımı ile patlama riskini de ortadan kaldırdığı için tüm dünyada öneminin giderek
arttığını belirtti.

ÇÖPTEN 1 MİLYON 900 BİN HANENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANABİLİR

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılında belediyeler tarafından 28 milyon
ton katı atık toplandığını dile getiren Yanılmaz, hesaplamalara göre bu rakamla elde
edilecek biyogazdan günlük yaklaşık 2 milyon civarındaki hanenin elektrik enerjisi
ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi. Belediyenin katı atık depolama sahasında günlük
350-400 ton arasındaki çöpün biyogaz üretimi için işlendiğini aktaran Yanılmaz, ”Aralık
2015 tarihi itibarıyla 2,8 megavat kapasiteli tesisimizi hizmete sunduk. Günlük yaklaşık
10 bin konuta yetecek elektrik enerjisini buradan temin ediyoruz” dedi.

elazig3

Facebook Yorumları
İnceleyin:  Bornova Belediyesi, yenilebilir enerji de Türkiye'ye örnek