Kepez Belediyesi, Varsak’ın doğusundaki 6 mahallede imar çapı ve inşaat ruhsatı düzenlenmesi işlemlerinin durmasına neden olan ve 30 yıla yakın süren plan uyuşmazlığını, yeni imar planı revizyonuyla çözüyor.

19950
Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Varsak’ın 6 mahallesinde 641,8 hektarlık alanda yaşanan plan uyuşmazlığının çözümü için yeni 1\5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planı önerisi hazırladı.

Yeni imar ile 6 mahalledeki elinde imarlı tapusu olan vatandaşlar, imar çaplarını alabilecek ve ruhsatlı inşaatlarını yapabilecek.
Bölgede modern yapılaşmanın önünü açacak olan 1/1000 ölçekli öneri plan, Kepez Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.  Plan, Büyükşehir Beledi Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında gündeme alındı ve görüşülmesi için İmar Komisyonu’na gönderildi.
Plan tadilatı, Altıayak, Varsak Menderes, Varsak Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler mahallelerini kapsıyor.
Plan tadilatına konu olan alanlar; Varsak Belediyesi, Kepez Belediyesi’ne bağlanmadan önce, mevzii ya da parçalı olarak planlandı. Daha sonra tüzel kişilik kazanan bu alanlar, sınırları belirlenerek Kepez Belediyesi’ne bağlandı.

Planlama kilitlendi

Her iki belediyenin sınırlarının birleştirilmesi sonucunda özellikle uygulama imar planlarının entegrasyonunda ve plan bütünlüğünde ciddi sorunlar ortaya çıktığı belirtilen plan raporunda şu görüşlere yer verildi: “ Her iki belediye arasındaki sınır anlaşmazlıklarından doğan farklı uygulamalar yapılması ve birleşme sonucunda planlardaki üst üste çakışmalar uygulamayı kilitlemiştir. Ayrıca Varsak Belediyesi döneminde farklı uygulamalar ile yapılan mevzi plan tadilatlarının bütünden kopuk ve diğer planlarla bütünlüğünün sağlanamadığı ve mükerrer kararların ortaya çıkması da planlamayı kilitleyen unsurlardan biri olmuştur.
Bununla birlikte özelikle 2005 ve 2006 yıllarında bu bölgelerin genelinde yapılmış olan plan revizyonları da, daha önce yapılmış olan planlara istinaden  uygulama gören alanların formunu değiştirdiği için gerek yola terkler gerekse yoldan ihdaslar yada yeniden imar uygulamaları gibi işlemlerin zorunluluğunu ortaya çıkartmış ancak uygulamadaki zorluklar bunu imkansız kılmıştır. ”

İnceleyin:  Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması İstanbul'da gerçekleştirildi

Çap ve ruhsat işlemleri yapılamıyordu

Raporda, diğer bir imar uyuşmazlığı da şu şekilde dile getirildi: “ Bir diğer konu ise 2001 yılında Varsak Belediyesi tarafından yapılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu sonucunda belirlenmiş olan yapılanma koşulları ile daha önce yapılmış olan mevzi imar planları yapılanma koşullarının ve emsallerin uyumsuz olmasıdır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı hükümlerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında bu planlara göre revizyonlar yapılmadığı sürece herhangi bir işlem yapılamayacağı hususlarının varlığı, günümüze kadar emsal farklığı olan imar adalarında imar çapı ve ruhsatlandırması işlemlerinin bugüne kadar durmasına neden olmuştur. ”

Revizyon planla gelen avantajlar

Onaylı 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak önerilmekte olan imar planı revizyonu ile mükerrer imar uygulamalarının ortadan kaldırılması, 2005-2006 yıllarında yapılan plan revizyonu ile oluşan uygulama sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.
Hazırlanan plan revizyonu önerisi ile öncelikle 60 metrelik çevre yolu bağlantısı, 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre yeniden düzenleniyor. Bu yol bağlantısı çevresinde yer alan ticaret kullanımı ile toplu işyerleri kullanımlarının düzenlenmesi yapıldı. Bu alanlarda yapılaşma yoğunluğu E=1.00 olarak belirlendi.
60 metrelik yol bağlantısı ile planlı alanlar arasında kalan plansız durumdaki parçacıl alanlar; 1/25000 ölçekli nazım imar planında “D” ile belirlenmiş konut alanı kullanımına uygun olarak planlandı ve tüm konut alanları için yapılaşma yoğunluğu E=0.75 olarak belirlendi.
Yeni oluşturulan konut alanları içerisinde gerekli sosyal donatı alanları oluşturuldu ve ulaşım sistemi yeniden düzenlendi.
Alan içerisinde yer alan ve mülkiyeti hazineye ait niteliği ise orman olan alanlar orman alanı olarak planlandı.
Planlama alanının kuzey kesiminde yer alan arkeolojik sit sınırı ile orman sınırlarına uygun olarak kullanım alanları bu sınırların dışında kalacak biçimde yeniden düzenlendi.
Sit ve orman sınırlarında kalan ve uygulama görmüş imar parsellerinin sorununun çözümü için kaynak alan bu bölgede önerildi.
Planlama alanının orta-güney kesimlerinde yer alan 573 parsel daha önceki plan revizyonunda imar yolunda kalmakta iken parselin mezarlık parseli olması nedeniyle tekrar revize edilerek mezarlık alanı sınırları oluşturuldu ve yakın çevresi yeniden düzenlendi.
Planlama alanı orta-batı kesiminde yer alan cami alanı yapılaşmaya uygun olmaması nedeniyle ilgili kurum görüşü de alınarak daha batısındaki park alanına kaydırıldı, kaldırılan cami alanı ise park alanı olarak revize edildi.

İnceleyin:  Türk Domatesinin Rusya Yolculuğu Kaldığı Yerden Devam Edecek

Şehirleşmenin önündeki engeller kalktı 

Başkan Hakan Tütüncü, imar revizyonuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “ Varsak’a imarla ilgili bir sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttuk. Artık Varsak’ta modern yapılaşmanın önündeki engel ortadan kalktı. Varsak’ta,  yeni imar planlarına göre modern yapılaşma başlayacak. Yaptığımız modern yollarla, alt ve üst yapı çalışmaları ile Varsak aydınlık bir geleceğe koşuyordu. Varsak’ın şimdi yeni imarıyla modern şehirleşme noktasında önündeki tüm engeller kalktı.”

1/1000 ölçekli plan revizyonu, belediye meclisleri onayı,  askı ve itiraz değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecek. Yıllardır elinde imarlı parsel tapusu olmasına rağmen bunu değerlendiremeyen ve beklemekte olan vatandaşlar imar çaplarını alacak ve ruhsatlı inşaatlarını yapabilecek.

Facebook Yorumları