Erzurum Narman ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesine aday gösterilen peribacaları için tanıtım atağı başlatıldı.

UNESCO tarafından ‘Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterilen Erzurum’un Narman ilçesindeki peribacalarının tanıtımı için Belediye Başkanı Ahmet Yücel İşleyen ata bindi ve İstanbul’dan davet ettiği 30 fotoğrafçıya poz verdi. Belediye Başkanı Ahmet Yücel İşleyen, “Narman peribacalarını daha doğrusu ‘Kırmızı Periler’ diyarını dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. İddia ediyoruz bizdeki peribacaları, birkaç yerde benzeri var ama dünyada eşi benzeri yok. İlçemizde peribacaları turizmi için entegrasyon, bina, sokak ve cadde iyileştirme çalışmaları yaptık. Yerli ve yabancı turistleri Narman’a bekliyorum. Buraya gelen pişman olmayacak, inanılmaz şeyler yaşayacaklar. Şuan bölgede profesyonel 30 fotoğrafçı var. Bir çoğu İstanbul ve İzmir’de yaşıyor. Onların muhteşem çekimleri sayesinde kırmızı perilerin tanıtımı için çok büyük bir adım olacak” dedi.


Narman Peribacaları

Doğu Anadolu nadide bölge jeolojisinin bir hediyesi gibi Narman ilçe sınırlarında yer alan Peri Bacaları temel olarak bölgeye has sıkışma tektoniğinin ürünüdür. Yer aldığı bölgeyi bir açık hava müzesi haline getiren bu eşsiz şekillenmenin seyredildiği bölge başka bir adlandırma ile de “Kırmızı Periler Diyarı” olarak bilinmektedir. Narman Peri Bacaları jeolojik bakımdan, oluşumu Pliyosen çağ’a kadar dayanan bir geçmişe sahiptir. Başlıca kırmızı kum taşları ve benzer renkteki çakıl taşlarından kaynaşarak oluşan bir yapıya sahip olup; yapılan incelemeler neticesinde çağlar boyunca olagelen karasal fasiyeler ve diğer atmosferik koşullar sonucunda oluşan aşınmalarla şekillendiği bilinmektedir. Kırmızı Periler Diyarının bir benzeri halindeki Kapadokya’daki oluşumlardan ayıran en belirgin özelliği ise oluşumların tortul biçimlerden meydana gelişidir.

Bilindiği üzere Kapadokya Peri Bacaları ve volkanik bir yapıya sahiptir. Oysa Narman Peri Bacaları sedimanter bir yapıya sahip olup; yer aldığı bölgede gözlenen Pliyo – Kuvaterner tortul kayaçlarda bulunan demir elementi dolayısıyla da hem daha dayanıklı bir yapıya hem de daha kırmızı bir renge sahiptir. Hali hazırda 2012 yılında UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından Dünya Geçici Miras listesine alınmış bulunan Narman Peri Bacaları Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde turistik bir nitelik kazanmış, son iki yıldan bu yana yöreye gelen  yerli ve yabancı bir çok turist sayısında kayda değer bir artış gözlenmiştir. Bugün itibarıyla UNESCO ve İTÜ tarafından yürütülen ortak çalışmayla yörede diğer yapılaşmanın önüne geçilmiş, toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan alanın projelendirme çalışmaları ve günü birlik tesis kurma çalışmaları devam etmektedir.

İnceleyin:  Battalgazi'de 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları başladı
Facebook Yorumları