Beyoğlu dernekleri, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları ile ilgili açtıkları davayı kazandı. Mahkeme, imar planlarının iptaline karar verdi.

Beyoğlu dernekleri, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları ile ilgili dava açmıştı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi Gezi Parkı’na topçu kışlası yapma planını da içinde barındıran Beyoğlu İmar Planları ile ilglii kararını verdi. Mahkeme, planları iptal etti. Karar, Roma Bostanı’na yapılmak istenen sosyal tesisleri, yapımı planlanan camiyi, Galatasaray’a yapımı planlanan otoparkı, Fındıklı Parkı’nı ve bunlar gibi birçok yeşil alanı da kapsıyor. Danıştay bilirkişi raporunu reddetmişti. Semt Dernekleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında hazırlanan ve Taksim Cami Projesi ve Galatasaray Katlı Otoparkı dahil, birçok projeye dayanak oluşturan imar planının iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi hakkında dava açmıştı.

İptal edildi

İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nde görülen davada, 1/1000 ölçekli “Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planları” ile 1/5000 ölçekli “Beyoğlu Nazım İmar Planı”na ilişkin 25 Eylül 2013 tarihinde iptal kararı verilmişti. Bir üst mahkemeye taşınan davada, Danıştay 6. Dairesi bilirkişi raporunu reddederek kararı iptal etmişti. Yeni atanan bilirkişi heyetinin raporunu mahkemeye sunmasının ardından yeni karar bekleniyordu. Hâkim onayı beklenen davada son karar açıklandı. Karara göre, Cihangir Roma Bahçesi, Doğan Apartmanı, Galatasaray Lisesi’nin duvarına yapımı planlanan 7 katlı otopark, Fındıklı Parkı, Gezi Parkı gibi bölgede bulunan birçok yeşil alanın herhangi bir betonlaşmadan ‘kötü etkileneceği’ kararı verilerek Beyoğlu İmar Planları iptal edildi.

İşte sakıncalar…

Mahkeme, yeşil alanlara ilişkin Plan kararlarının uygulanmasının sakıncalarını şöyle özetledi:
“Beyoğlu gibi yoğun ve sık yapılaşmanın olduğu ve açık alan elde etmenin neredeyse imkânsız olduğu koruma alanlarında mevcut yeşil alanlar içerisinde yapılması öngörülen her türlü yapılaşmanın yeşil alanın niteliğini bozacak ve yeşil alan standartlarını olumsuz etkileyecek bir işlem olacağı, yapılaşma ile ağaçların mevcut durumunun kısmen korunabilse de betonlaşma sonucunda yeşil alan / park niteliğinin ortadan kalkacağı, açık yeşil alanların bir afet durumunda acil toplanma noktaları olarak işlev gördüğü, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21/13 maddesi de “imar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan, yol ve diğer mekânsal ihtiyaçlar gözetilir.” ifadesini içerdiği, yeşil alanların kısmi de olsa yapılaşma ile daraltılması ya da tamamen kaldırılmasının acil toplanma noktalarının da daralacağı / yok olacağı anlamına geldiği, mevcut yeşil alanlar üzerine öngörülen her türlü yapılaşma kararının şehircilik ilkeleri ve kamu yararı ile örtüşmediği.

İnceleyin:  Bilecik Belediye Başkanlığı'na Nihat Can seçildi

“Emsal ve ilham olsun”

Kararı sevinçle karşılayan dernekler tüm İstanbulluları, pazar günü Roma Bostanı’na kararı kutlamaya çağırdı. “Dernekler, kararın emsal ve ilham olmasını istedi. Dernekler, “Bostan insanlarını, nefes alacağımız alanları kendimizin yaratması gerektiğinin bilincinde olan herkesi, 23 Temmuz Pazar günü saat. 18.00’de Roma Bostanı’nda pikniğe bekliyoruz. Müziği, yiyecekleri, gün batımını ve sevincimizi paylaşıyor olacağız. Toprağa ve birbirimize değmeye devam edelim. Başka bir hayatın mümkün olma ihtimalini seviyoruz” dedi.

Facebook Yorumları