Proje-Gastronomi Evi
Tarih, geçmişten günümüzü anlamı ve değeri korunarak aktarılabildiği ölçüde değer kazanıyor. ‘Gastronomi Evi’ projesi kapsamında Antakya’nın tarih kokan sokaklarındaki evleri Hatay Büyükşehir Belediyesince restore edildi. Tarihi değerleri gelecek kuşaklara aktarabilmek adına gerçekleştiren proje, Yerel Yönetim Ödülleri Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması kategorisinde ödüle hak kazandı.

Kadim bir kültüre ev sahipliği yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2017’de çalışmalarına başlanan ve 2018 yılında tamamlanan ‘Gastronomi Evi’ projesi ile kentin gelecek dokusuna eşsiz bir armağan bıraktı.

HATAY MUTFAĞININ TANINMASINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Proje kapsamında; bir kültür varlığı olan yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması, uygulama yaklaşımlarının civardaki benzer nitelikteki yapılara emsal teşkil etmesi, kültür varlığının işlevlendirilmesi, sosyal ve kültürel hayata entegrasyonun sağlanması ve Antakya’nın kadim medeniyeti içerisinde evrilerek günümüze gelmiş özgün kültür ve sanat hayatının korunması amaçlandı. Proje, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında “Yaratıcı Şehirler Ağı”na layık görülen Hatay  mutfağının tanınmasına da büyük katkı sağlayacak.

Gastronomi Evi projesinin ilk etabında, Antakya ilçesi 3. mıntıka 485 Parsel’de bulunan tarihi yapı restore edildi. Burası Gastronomi Evi haline getirildi. Ayrıca tarihi bina, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescillendi. Gerekli onay ve raporların ardından Hatay Büyükşehir Belediyesince uygulama projesine ilişkin ihalesi yapıldı. 2017 yılı ocak ayında ise uygulama çalışmalarına başlandı.

Özgün yapının mevcut durumunda; her iki katında taşıyıcı moloz, dış cepheye bakan kısımlarda ise ince yontu taş ve kesme taş, duvarlarda da benzer dönem yapılarda olduğu gibi Halep taşı kullanıldı. Bağımsız, yan yana dizilmiş üç adet odadan ibaret olan yapının oda içlerinde yüklük ve nişler, tavan kirişleri ve kaplamalar mevcuttu. Binadaki tüm mekanların zeminleri karo mozaik ile kaplandı.

İnceleyin:  Yolcu Olarak Test Etti
Ödüllü Proje: Gastronomi Evi
‘BU MEDENİYETİ ÇOCUKLARIMIZA MİRAS BIRACAĞIZ’

Restorasyon projesi sonucunda yapıya sonradan dahil edilen eklenti yapılar kaldırıldı. Uygulamada özgün ve korunması gerekli malzeme ve yapı ögelerinin mümkün olduğunca yerinde korunması amaçlandı. Aynı zamanda gerektiğinden fazla müdahale yapılmamasına özen gösterildi. 2018 yılı Haziran ayıyla birlikte uygulama çalışmaları kurul onaylı projesine bağlı kalınarak tamamlandı.

Yerelden küresele kültürel paylaşım noktası olma özelliğini koruyan Hatay ilinin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaş, “Tescilli taşınmazın koruma altına alınması sayesinde tarihin en kıymetli emaneti olan medeniyetimizi; mirasçımız çocuklarımıza bırakacak olmamız projenin en dikkat çekici noktalarından biridir. Keza bu zenginliğimiz, diğer medeniyet ve kültürlerin temsilcisi ziyaretlerimizle etkileşime girdikçe daha da yaygınlaşacaktır. Ve zamanla daha mükemmel bir formayı evrilecektir” dedi. 

Başkan Savaş, projenin bu düşünceler ışığında kent insanı açısından sosyal ve ekonomik getirilerinin planlananın çok ötesinde olacağına inandıklarını belirtti. Savaş, Gastronomi Evi’nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında, “Yaratıcı Şehirler Ağı”na layık görüldüğüne dikkat çekti. Savaş, Hatay mutfağının tanınmasına ve tüketiminin artmasına da büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Savaş, Gastronomi Evi’nin, yerelden küresele kültürel paylaşım noktası olarak kullanılacak bir yapı haline geleceğini de ifade etti. Savaş, “Kentimizin sahip olduğu tarihi zenginliklerin gelecek kuşaklara korunarak aktarılmasına vesile olmaktan kıvanç duyduğumu bir kez daha memnuniyetle paylaşıyorum. Bu düşüncelerle herkesi Hatay’a, bu eşsiz güzellikleri, tarihi dokumuzu bizlerle birlikte hissetmeye davet ediyorum” diye konuştu. 

Facebook Yorumları